Ons Bestuur

 

Het huidige bestuur

 

Miel - Netwerk Brabant maart 2017 - 02sMiel in ‘t Zand (voorzitter), miel@topsportforlife.nl

Geen nevenfuncties

 

logo-icon-in-kaderErwin Leppens (penningmeester), erwin@topsportforlife.nl

Naast zijn rol als penningmeester heeft Erwin Leppens een betaalde functie als Assistent Hoofd Financiën bij Van Dijnsen Installatiewerken B.V. en Van Dijnsen Beveiligingen B.V.

 

topsport-for-life-nita-van-vlietNita van Vliet (secretaris), nita@topsportforlife.nl

Geen nevenfuncties

 

Topsport for Life - Klaas KoetjeKlaas Koetje (algemeen bestuurslid), klaas@topsportforlife.nl

Verder is Klaas voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex ‘Palladio’ te Ridderkerk

 

Het bestuur heeft als belangrijkste taak om letterlijk te besturen. Dat wil zeggen dat zij besluiten neemt over belangrijke lopende kwesties en bepaalt welk beleid er zal worden gevoerd.

 

Uitvoeringsorganisatie

De dagelijkse leiding is in handen van Miel in ‘t Zand. Hij geeft leiding aan de coördinatoren en is zelf verantwoordelijk voor de fondsenwerving.

 

Miel - Netwerk Brabant maart 2017 - 02sMiel in ‘t Zand
Coördinator Marketing & Communicatie
miel@topsportforlife.nl

 

logo-icon-in-kaderVacature
Coördinator Vrijwilligers
 

topsport-for-life-nita-van-vlietNita van Vliet
Coördinator Life Coaching
nita@topsportforlife.nl

 

topsport-for-life-anja-pennings-20161211jjAnja Pennings
Coördinator Gasten (tevens Verpleegkundige)
anja@topsportforlife.nl

 

topsport-for-life-wendy-schapersWendy Schapers
Coördinator Evenementen
wendy@topsportforlife.nl

 

Topsport for Life - Klaas KoetjeKlaas Koetje
Coördinator PR & Fondsenwerving
klaas@topsportforlife.nl