Ons Bestuur

 

Het huidige bestuur

 

Miel - Netwerk Brabant maart 2017 - 02sMiel in ‘t Zand (voorzitter), miel@topsportforlife.nl

 

logo-icon-in-kaderErwin Leppens (penningmeester), erwin@topsportforlife.nl

 

topsport-for-life-nita-van-vlietNita van Vliet (secretaris), nita@topsportforlife.nl

 

 

Het bestuur heeft als belangrijkste taak om letterlijk te besturen. Dat wil zeggen dat zij besluiten neemt over belangrijke lopende kwesties en bepaalt welk beleid er zal worden gevoerd.

 

Uitvoeringsorganisatie

De dagelijkse leiding is in handen van Miel in ‘t Zand. Hij geeft leiding aan de coördinatoren en is zelf verantwoordelijk voor de fondsenwerving.

 

Miel - Netwerk Brabant maart 2017 - 02sMiel in ‘t Zand
Coördinator Fondsenwerving
miel@topsportforlife.nl

 

topsport-for-life-gera-soederhuizenGera Soederhuizen
Coördinator Vrijwilligers
gera@topsportforlife.nl

 

topsport-for-life-nita-van-vlietNita van Vliet
Coördinator Life Coaching
nita@topsportforlife.nl

 

topsport-for-life-anja-pennings-20161211jjAnja Pennings
Coördinator Gasten (tevens Verpleegkundige)
anja@topsportforlife.nl

 

topsport-for-life-wendy-schapersWendy Schapers
Coördinator Evenementen
wendy@topsportforlife.nl

 

logo-icon-in-kaderCoördinator PR & Communicatie
Vacature

 

logo-icon-in-kaderCoördinator Marketing
Vacature